30 October 2007

Perkenalan: Rama - PhD student (Deplu)

Dear Semua,

Terima kasih pada Pak Faiza yang telah memperkenalkan saya pada milist ini, terima kasih juga untuk moderator yang telah mendaftarkan saya. Saya senang dapat berkomunikasi dengan semua warga KBMI di Hamilton melalui milist ini. Yang pasti saya pasti akan banyak tanya-tanya dan mohon informasi mengenai banyak hal, mulai dari akomodasi yang terjangkau buat student, dan info lain-lain.

Perkenankan saya memperkenalkan diri,

Nama saya Ramadansyah Hasan (Rama), akan mengikuti program PhD di Waikato University. Saya berangkat sendiri karena memang statusnya sementara ini masih single.

Universitas mengatur kedatangan saya tanggal 21 January 2008 di Hamilton dan meminta saya menggunakan waktu seminggu pertama untuk mencari akomodasi.

Segala hal mengenai waikato dan hamilton masih samar buat saya, bantuan informasi dari warga KBMI hamilton akan sangat saya hargai.

Salam,

Rama

0 comments: